در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه بناب

 

  ♦ اَلسَّــلامُ عَلَى الْحُسَــــیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَــــــیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ

    الْحُسَـــــیْنِ وعَلى اَصْحابِ الْحُسَـــــیْنِ ♦

 

   محــــرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام

   کرده، و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل

   پیروز شده است.                  
                                                                      امام خمینی(ره)