دانشگاه بناب

امام خمینی(ره)

«محرم، ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت،

تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و شکستن ستم کار را در فدایی دادن و

فدایی شدن دانست».

 این محرم را زنده نگه دارید! ما هر چه داریم، از این محرم است و از این مجالس.

مجالس تبلیغ ما هم از محرم است؛ این قتل سیدالشهداء و شهادت اوست. اگر این مجالس وعظ و

خطابه و عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی شد.

«هزار و چهارصد سال است که با این منبرها، با این روضه ها و با این مصیبت ها و با این

سینه زنی ها اسلام را حفظ کرده اند».

مقام معظم رهبری

«امام حسین(ع)، از لحاظ عملی درس بزرگی به همه تاریخ اسلام داد و در حقیقت، اسلام را،

هم در زمان خودش و هم در هر زمان دیگری بیمه کرد. هر جا فسادی از آن قبیل باشد،

امام حسین(ع) در آنجا زنده است، با شیوه و عمل خود دارد می گوید که شما باید چکار کنید.

تکلیف این است. لذا باید یاد امام حسین(ع) و یاد کربلا زنده باشد؛

چون یاد کربلا، این درس عملی را جلوی چشم می گذارد».